FANDOM


These are some possible color palettes for the WikiaPerl interfaces.

Named colors Edit

Compatable for HTML and X11:

Color name Sample Hex triplet Decimal
AliceBlue   F0F8FF 240 248 255
AntiqueWhite   FAEBD7 250 235 215
Aqua   00FFFF 0 255 255
Aquamarine   7FFFD4 127 255 212
Azure   F0FFFF 240 255 255
Beige   F5F5DC 245 245 220
Bisque   FFE4C4 255 228 196
Black   000000 0 0 0
BlanchedAlmond   FFEBCD 255 235 205
Blue   0000FF 0 0 255
BlueViolet   8A2BE2 138 43 226
Brown   A52A2A 165 42 42
BurlyWood   DEB887 222 184 135
CadetBlue   5F9EA0 95 158 160
Chartreuse   7FFF00 127 255 0
Chocolate   D2691E 210 105 30
Coral   FF7F50 255 127 80
CornflowerBlue   6495ED 100 149 237
Cornsilk   FFF8DC 255 248 220
Crimson   DC143C 220 20 60
Cyan   00FFFF 0 255 255
DarkBlue   00008B 0 0 139
DarkCyan   008B8B 0 139 139
DarkGoldenrod   B8860B 184 134 11
DarkGray   A9A9A9 169 169 169
DarkGreen   006400 0 100 0
DarkKhaki   BDB76B 189 183 107
DarkMagenta   8B008B 139 0 139
DarkOliveGreen   556B2F 85 107 47
DarkOrange   FF8C00 255 140 0
DarkOrchid   9932CC 153 50 204
DarkRed   8B0000 139 0 0
DarkSalmon   E9967A 233 150 122
DarkSeaGreen   8FBC8F 143 188 143
DarkSlateBlue   483D8B 72 61 139
DarkSlateGray   2F4F4F 47 79 79
DarkTurquoise   00CED1 0 206 209
DarkViolet   9400D3 148 0 211
DeepPink   FF1493 255 20 147
DeepSkyBlue   00BFFF 0 191 255
DimGray   696969 105 105 105
DodgerBlue   1E90FF 30 144 255
FireBrick   B22222 178 34 34
FloralWhite   FFFAF0 255 250 240
ForestGreen   228B22 34 139 34
Fuchsia   FF00FF 255 0 255
Gainsboro   DCDCDC 220 220 220
GhostWhite   F8F8FF 248 248 255
Gold   FFD700 255 215 0
Goldenrod   DAA520 218 165 32
Gray See previous table
Green See previous table
GreenYellow   ADFF2F 173 255 47
Honeydew   F0FFF0 240 255 240
HotPink   FF69B4 255 105 180
IndianRed   CD5C5C 205 92 92
Indigo   4B0082 75 0 130
Ivory   FFFFF0 255 255 240
Khaki   F0E68C 240 230 140
Lavender   E6E6FA 230 230 250
LavenderBlush   FFF0F5 255 240 245
LawnGreen   7CFC00 124 252 0
LemonChiffon   FFFACD 255 250 205
LightBlue   ADD8E6 173 216 230
LightCoral   F08080 240 128 128
LightCyan   E0FFFF 224 255 255
LightGoldenrodYellow   FAFAD2 250 250 210
LightGreen   90EE90 144 238 144
LightGrey   D3D3D3 211 211 211
LightPink   FFB6C1 255 182 193
LightSalmon   FFA07A 255 160 122
LightSeaGreen   20B2AA 32 178 170
LightSkyBlue   87CEFA 135 206 250
LightSlateGray   778899 119 136 153
LightSteelBlue   B0C4DE 176 196 222
LightYellow   FFFFE0 255 255 224
Lime   00FF00 0 255 0
LimeGreen   32CD32 50 205 50
Linen   FAF0E6 250 240 230
Magenta   FF00FF 255 0 255
Maroon See previous table
MediumAquamarine   66CDAA 102 205 170
MediumBlue   0000CD 0 0 205
MediumOrchid   BA55D3 186 85 211
MediumPurple   9370DB 147 112 219
MediumSeaGreen   3CB371 60 179 113
MediumSlateBlue   7B68EE 123 104 238
MediumSpringGreen   00FA9A 0 250 154
MediumTurquoise   48D1CC 72 209 204
MediumVioletRed   C71585 199 21 133
MidnightBlue   191970 25 25 112
MintCream   F5FFFA 245 255 250
MistyRose   FFE4E1 255 228 225
Moccasin   FFE4B5 255 228 181
NavajoWhite   FFDEAD 255 222 173
Navy   000080 0 0 128
OldLace   FDF5E6 253 245 230
Olive   808000 128 128 0
OliveDrab   6B8E23 107 142 35
Orange   FFA500 255 165 0
OrangeRed   FF4500 255 69 0
Orchid   DA70D6 218 112 214
PaleGoldenrod   EEE8AA 238 232 170
PaleGreen   98FB98 152 251 152
PaleTurquoise   AFEEEE 175 238 238
PaleVioletRed   DB7093 219 112 147
PapayaWhip   FFEFD5 255 239 213
PeachPuff   FFDAB9 255 218 185
Peru   CD853F 205 133 63
Pink   FFC0CB 255 192 203
Plum   DDA0DD 221 160 221
PowderBlue   B0E0E6 176 224 230
Purple See previous table
Red   FF0000 255 0 0
RosyBrown   BC8F8F 188 143 143
RoyalBlue   4169E1 65 105 225
SaddleBrown   8B4513 139 69 19
Salmon   FA8072 250 128 114
SandyBrown   F4A460 244 164 96
SeaGreen   2E8B57 46 139 87
Seashell   FFF5EE 255 245 238
Sienna   A0522D 160 82 45
Silver   C0C0C0 192 192 192
SkyBlue   87CEEB 135 206 235
SlateBlue   6A5ACD 106 90 205
SlateGray   708090 112 128 144
Snow   FFFAFA 255 250 250
SpringGreen   00FF7F 0 255 127
SteelBlue   4682B4 70 130 180
Tan   D2B48C 210 180 140
Teal   008080 0 128 128
Thistle   D8BFD8 216 191 216
Tomato   FF6347 255 99 71
Turquoise   40E0D0 64 224 208
Violet   EE82EE 238 130 238
Wheat   F5DEB3 245 222 179
White   FFFFFF 255 255 255
WhiteSmoke   F5F5F5 245 245 245
Yellow   FFFF00 255 255 0
YellowGreen   9ACD32 154 205 50

From Wikipedia:X11 color names

Other Edit

&...

Color table Edit

Same colors, but in a categorized table:

HTML name Hex code
R   G   B
Decimal code
R   G   B
Red colors
IndianRed CD 5C 5C 205 92 92
LightCoral F0 80 80240 128 128
Salmon FA 80 72250 128 114
DarkSalmon E9 96 7A233 150 122
LightSalmon FF A0 7A255 160 122
Crimson DC 14 3C220 20 60
Red FF 00 00255 0 0
FireBrick B2 22 22178 34 34
DarkRed 8B 00 00139 0 0
Pink colors
Pink FF C0 CB255 192 203
LightPink FF B6 C1255 182 193
HotPink FF 69 B4255 105 180
DeepPink FF 14 93255 20 147
MediumVioletRedC7 15 85199 21 133
PaleVioletRed DB 70 93219 112 147
Orange colors
LightSalmon FF A0 7A255 160 122
Coral FF 7F 50255 127 80
Tomato FF 63 47255 99 71
OrangeRed FF 45 00255 69 0
DarkOrange FF 8C 00255 140 0
Orange FF A5 00255 165 0
Yellow colors
Gold FF D7 00255 215 0
Yellow FF FF 00255 255 0
LightYellow FF FF E0255 255 224
LemonChiffon FF FA CD255 250 205
LightGoldenrodYellowFA FA D2250 250 210
PapayaWhip FF EF D5255 239 213
Moccasin FF E4 B5255 228 181
PeachPuff FF DA B9255 218 185
PaleGoldenrod EE E8 AA238 232 170
Khaki F0 E6 8C240 230 140
DarkKhaki BD B7 6B189 183 107
Purple colors
Lavender E6 E6 FA230 230 250
Thistle D8 BF D8216 191 216
Plum DD A0 DD221 160 221
Violet EE 82 EE238 130 238
Orchid DA 70 D6218 112 214
Fuchsia FF 00 FF255 0 255
MagentaFF 00 FF255 0 255
MediumOrchid BA 55 D3186 85 211
MediumPurple 93 70 DB147 112 219
BlueViolet 8A 2B E2138 43 226
DarkViolet 94 00 D3148 0 211
DarkOrchid 99 32 CC153 50 204
DarkMagenta 8B 00 8B139 0 139
Purple 80 00 80128 0 128
Indigo 4B 00 82 75 0 130
SlateBlue 6A 5A CD106 90 205
DarkSlateBlue 48 3D 8B 72 61 139
HTML name Hex code
R   G   B
Decimal code
R   G   B
Green colors
GreenYellow AD FF 2F173 255 47
Chartreuse 7F FF 00127 255 0
LawnGreen 7C FC 00124 252 0
Lime 00 FF 00 0 255 0
LimeGreen 32 CD 32 50 205 50
PaleGreen 98 FB 98152 251 152
LightGreen 90 EE 90144 238 144
MediumSpringGreen00 FA 9A 0 250 154
SpringGreen 00 FF 7F 0 255 127
MediumSeaGreen 3C B3 71 60 179 113
SeaGreen 2E 8B 57 46 139 87
ForestGreen 22 8B 22 34 139 34
Green 00 80 00 0 128 0
DarkGreen 00 64 00 0 100 0
YellowGreen 9A CD 32154 205 50
OliveDrab 6B 8E 23107 142 35
Olive 80 80 00128 128 0
DarkOliveGreen 55 6B 2F 85 107 47
MediumAquamarine66 CD AA102 205 170
DarkSeaGreen 8F BC 8F143 188 143
LightSeaGreen 20 B2 AA 32 178 170
DarkCyan 00 8B 8B 0 139 139
Teal 00 80 80 0 128 128
Blue colors
Aqua 00 FF FF 0 255 255
Cyan 00 FF FF 0 255 255
LightCyan E0 FF FF224 255 255
PaleTurquoise AF EE EE175 238 238
Aquamarine 7F FF D4127 255 212
Turquoise 40 E0 D0 64 224 208
MediumTurquoise 48 D1 CC 72 209 204
DarkTurquoise00 CE D1 0 206 209
CadetBlue 5F 9E A0 95 158 160
SteelBlue 46 82 B4 70 130 180
LightSteelBlue B0 C4 DE176 196 222
PowderBlue B0 E0 E6176 224 230
LightBlue AD D8 E6173 216 230
SkyBlue 87 CE EB135 206 235
LightSkyBlue87 CE FA135 206 250
DeepSkyBlue 00 BF FF 0 191 255
DodgerBlue 1E 90 FF 30 144 255
CornflowerBlue64 95 ED100 149 237
MediumSlateBlue7B 68 EE123 104 238
RoyalBlue 41 69 E1 65 105 225
Blue 00 00 FF 0 0 255
MediumBlue 00 00 CD 0 0 205
DarkBlue 00 00 8B 0 0 139
Navy 00 00 80 0 0 128
MidnightBlue 19 19 70 25 25 112
HTML name Hex code
R   G   B
Decimal code
R   G   B
Brown colors
Cornsilk FF F8 DC255 248 220
BlanchedAlmond FF EB CD255 235 205
Bisque FF E4 C4255 228 196
NavajoWhite FF DE AD255 222 173
Wheat F5 DE B3245 222 179
BurlyWood DE B8 87222 184 135
Tan D2 B4 8C210 180 140
RosyBrown BC 8F 8F188 143 143
SandyBrown F4 A4 60244 164 96
Goldenrod DA A5 20218 165 32
DarkGoldenrod B8 86 0B184 134 11
Peru CD 85 3F205 133 63
Chocolate D2 69 1E210 105 30
SaddleBrown 8B 45 13139 69 19
Sienna A0 52 2D160 82 45
Brown A5 2A 2A165 42 42
Maroon 80 00 00128 0 0
White colors
White FF FF FF255 255 255
Snow FF FA FA255 250 250
Honeydew F0 FF F0240 255 240
MintCream F5 FF FA245 255 250
Azure F0 FF FF240 255 255
AliceBlue F0 F8 FF240 248 255
GhostWhite F8 F8 FF248 248 255
WhiteSmoke F5 F5 F5245 245 245
Seashell FF F5 EE255 245 238
Beige F5 F5 DC245 245 220
OldLace FD F5 E6253 245 230
FloralWhite FF FA F0255 250 240
Ivory FF FF F0255 255 240
AntiqueWhite FA EB D7250 235 215
Linen FA F0 E6250 240 230
LavenderBlush FF F0 F5255 240 245
MistyRose FF E4 E1255 228 225
Grey colors
Gainsboro DC DC DC220 220 220
LightGrey D3 D3 D3211 211 211
Silver C0 C0 C0192 192 192
DarkGray A9 A9 A9169 169 169
Gray 80 80 80128 128 128
DimGray 69 69 69105 105 105
LightSlateGray 77 88 99119 136 153
SlateGray 70 80 90112 128 144
DarkSlateGray 2F 4F 4F 47 79 79
Black 00 00 00 0 0 0